დენდროლოგიური პარკი

შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკი თავისი მასშტაბით, მცენარეთა უნიკალური და მრავალფეროვანი კოლექციით, ბიომრავალფეროვნების შემეცნებისთვის საუკეთესო გარემოპირობებითა და ორიგინალური განაშენიანებით, სრულიად გამორჩეულია არა მხლოდოდ შავიზღვისპირეთში, არამედ მთელს რეგიონში. 60 ჰექტარზე გაშენებული ბაღი, ადგილობრივი და მსოფლიო ეგზორიკური ფლორის ათასობით სახეობას მთელი სრულყოფილებით წარმოგვიდგენს. შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკი გაიხსნა 2020 წლის 15 ივლისს.